NHÀ HÀNG

restaurant

CÂU LẠC BỘ TIẾNG NHẬT ‘ SAKURA CLUB ‘

CHÚNG TÔI LÀ CÂU LẠC BỘ KẾT BẠN VÀ KẾT HÔN

NGƯỜI THAM GIA THÌ
Ⅰ. HỌC TIẾNG NHẬT , KỶ LUẬT , NGUYÊN TẮC CỦA NGƯỜI NHẬT
Ⅱ. HỌC CÁCH TIẾP ĐÃI SỰ HIẾU KHÁCH TỪ TÂM
Ⅲ. HỌC CÁCH GẮN KẾT TÌNH BẠN

THAM KHẢO THEO SÁCH KITASHINCHI
ĐỊA CHỈ
26 NGO VAN NAM , BEN NGHE , DISTRICT 1 , HO CHI MINH CITY , VIETNAM
TELL
08 39390103
OPEN
19:00 ~ 24 :00
NGÀY NGHỈ
KHÔNG
BÃI ĐẬU XE
KHÔNG
GIÁ TRUNG BÌNH
850,000VND
SỐ LƯỢNG GHẾ
70 GHẾ
HÚT THUỐC / KHÔNG HÚT THUỐC
CÓ THỂ