HỖ TRỢ KINH DOANH

Let's go to Japan

ĐI NHẬT

ĐÀO TẠO

HUY ĐỘNG NHẬN CÁC THỰC TẬP SINH VIỆT NAM , HỢP TÁC VỚI VIỆT NAM TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ , SAU ĐÓ LÀ CẦU NỐI HỢP TÁC VỚI CÁC CÔNG TY VỪA VÀ NHỎ CỦA NHẬT TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT NHÂN CÔNG .

DU HỌC

KẾ HOẠCH CỦA MONBUKAGAKUSHO LÀ KẾ HOẠCH HỢP TÁC DỰ ĐỊNH TUYỂN 500,000 NGƯỜI

HÔN NHÂN QUỐC TẾ

TRONG VẤN ĐỀ TỈ LỆ SINH THẤP TẠI NHẬT , GIỚI THIỆU , HƯỚNG DẪN TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA NHẬT , CHÚNG TÔI XIN GIỚI THIỆU MAI MỐI HÔN NHÂN QUỐC TẾ .

Chấp nhận thực tập

ICBN chấp nhận thực tập viên kỹ thuật dựa trên "Hệ thống đào tạo thực hành kỹ năng ngoại giao" dưới sự hướng dẫn của Tổ chức thực hành kỹ năng nước ngoài (OTIT).

TỚI VIỆT NAM

TOUR THAM QUAN CÔNG TY

LIÊN HỆ , HƯỚNG DẪN THAM QUAN XEM TÌNH HÌNH CÁC CÔNG TY THƯƠNG MẠI , CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM .