GIỚI THIỆU CÔNG TY

about us

LỜI NÓI ĐẦU

Vào năm 2012 lần đầu tiên tôi tới Việt Nam .
Trước khi đến Việt Nam, hình ảnh đất nước này trong tôi là một đất nước có chiến tranh , rừng rậm , thuyền nhân , là những ấn tượng không tốt về đất nước này . Thế nhưng , trên dữ liệu thì trong khối ASIA đây là đất nước có tiềm năng và sau đó tôi đã bắt đầu thích đất nước này . Tôi yêu Việt Nam .
Thân thiện và là một quốc gia siêng năng , tôi nghĩ rằng đây là đất nước có nền kinh tế phát triển nhiều năng lượng tràn đầy ở khắp mọi nơi .
Công ty TNHH TSURUTA JITSUGYOU muốn đón nhận năng lượng đó và đem những điều tốt của Nhật – Việt trao đổi với nhau nhằm đưa công ty lên bước phát triển cao hơn .
GIÁM ĐỐCTSURUTA TAICHI

GIỚI THIỆU CÔNG TY

GIẤY PHÉP CÔNG TY